Apie Eurozonos disbalansus

Tomas S.

FT.com Alphaville puikus įrašas, pasinaudojus Barclays Capital analize, apie monetarinės politikos neatitikimą visom eurozonos narėm. Turbūt visi supranta, jog eurozonoje monetarinė politika yra vykdoma – Europos Centrinio Banko (ECB). Jau daugelyje įrašų minėjau, jog šalys, esančios eurozonoje, vykdo savo fiskalines politikas, tai yra jos nesikonsultuoja su kitomis eurozonos šalimis. Be to, visos šalys eurozonoje – skirtingos, su savom unikaliom problemom, todėl ir fiskalinės politikos – skirtingos. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad monetarinė politika negali būti tokia pat visoms eurozonos šalims. Aišku, fiskalinę politiką turėjo „prižiūrėti“ įstatymas dėl biudžeto deficitų, kuris ekonominio bumo metu buvo visiškai neveiksmingas. Barclays Capital palygino pagal Tayloro monetarinę taisyklę (ji naudojama, nustatant arba bandant nustatyti optimalią šalies trumpalaikią palūkanų normą). Grafikuose aiškiai parodyta, jog skaičiuojant trumpalaikes palūkanų normas „stipriosiom“ eurozonos valstybėm (tokiom kaip Vokietija, Olandija, Prancūzija) ir „periferinėms“ eurozonos šalims (Graikija, Portugalija, Ispanija), trumpalaikės palūkanos, kurias nustatė ECB „periferinėm“ šalim buvo per žemos, o „stipriosiom“ narėm daugmaž panašios. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jog, kai „periferinėm“ šalim reikėjo didinti trumpalaikias palūkanas – to nebuvo padaryta, todėl atsirado vadinamieji finansiniai burbulai ir disbalansai tarp „stipresnių“ eurozonos narių ir „silpnesnių“. Dar kartą, dabar jau ir paskaičiuota (aišku remiantis Tayloro taisyklė, bet kokia kita taisyklė ar prielaidos gali privesti galbūt ir prie kitokios išvados), jog vieninga monetarinė sistema „neveikia“, kai fiskalinės politikos nėra koordinuotos tarp eurozonos narių.

P.S. šiandien Japonija pranešė, jog padės eurozonos šalims skolintis kapitalo rinkose. Graikija, Italija, Vengrija ir Olandija šiandien sėkmingai išleido trumpalaikes obligacijas ir pasiskolino iš kapitalo rinkų. Į trumpalaikes šalių obligacijas dažnai investuoja tų šalių vietiniai bankai, kurie, jeigu turi piniginių rezervų perviršius, investuoja juos į trumpalaikes obligacijas. Šie sėkmingi aukcionai neparodo tikrosios šių šalių rizikos dėl minėtosios priežasties. Rytoj ilgalaikes obligacijas išleis Portugalija, tai bus rimtas testas eurozonos šalims.

Skaityti toliau

Skaitytojų komentarai