Ar reikia mažinti akcizą alkoholiui Lietuvoje?

Tomas S.

Delfi.lt praneša, kad Seimas nutarė mažinti alkoholio akcizą. Eilinį kartą Seimas parodo, jog nėra pasiruošęs rimtam darbui. Argumentai, kad alkoholio industrija merdija, todėl reikia mažinti akcizą, kainos sumažės, žmonės daugiau pirks, todėl visiems labai gerai – yra juokingas. Eilinį kartą šutvė politikierių gauna „atkatą“. Visų pirma, ar alkoholio industrija yra pirmo svarbumo industrija Lietuvoje, kad jai reikia ypatingo papildomo dėmesio, kad ši industrija klestėtų? Ar Lietuvoje nėra svarbesnių problemų nei alkoholio industrijos gelbėjimas? Vakaruose tik tos industrijos, kurios yra pirmo būtinumo susilaukia papildomos pagalbos iš valstybių ir tai yra labai nepopuliarus žingsnis. Ekrano pavyzdys – ar būtų išgelbėję Ekraną, jeigu būtume sumažinę PVM televizoriams? Ar ištikrųjų ne ten problema? Gal Ekranas gamino nekonkurencingą prekę, kurios paprasčiausiai niekas nebepirko? Jeigu alkocholio industrija nebesugeba išsilaikyti, tebunie. Išlieka geriausi, jeigu kompanijos nesugeba gaminti mažesniais kaštais, tai yra jų problema.

Jau turbūt šimtąjį kartą skaičiuojame „buhalterinę“ alkoholio kainą. O kaip su „ekonomine“ kaina? Kaip su neigiamais alkoholio efektais mūsų visuomenei? Kas moka už tai, kad žmogus išgeręs padaro avariją. Jį vėliau reikia gydyti, jis netenka darbo, jam reikia mokėti pašalpą ir t.t. kas moka už tai? Alita, Anykščių vynas? Ar paprastas mokesčių mokėtojas? Nesakau kiekvienam turėti aukštąjį ekonomikos išsilavinimą, bet tokius dalykus „tautos išrinktiesiem“ reikėtų pradėti skirti.

Šiaip vakarų pasaulyje alkoholio kainos tik kyla, nemažėja. Didžiojoje Britanijoje jau pradedama kovoti su pigaus alkoholio platinimu, nes visuomenė paprasčiausiai degraduoja. Bet, ar negeriau Lietuvos politikams „prigirdyti“ tautą, kad ta vis gyventų sukurtame sapne, o mes, politikai, ir toliau krapštom nosis?

Skaityti toliau

Skaitytojų komentarai