Investavimo stilius

Tomas S.

Nerašiau jau pakankamai ilgą laiką ir galvojau, ar verta sugrįžti prie blogo pildymo. Pirmiausia tai užima nemažai laiko (turbūt ne pats rašymas, bet įdomesnės temos parinkimas ir apmąstymas), o ir informacijos internete apie įvairius įvykius ir tyrimus yra begalės. Rašyti tik tam, kad rašyti – nėra įdomu, nes norisi pasidalinti originaliom įžvalgom bei informacija.

Per paskutinius metus teko išbandyti nemažai skirtingų informacijos šaltinių bei blogų. Turbūt geras 90% iš jų kartoja vieni kitus, todėl išsirinkti unikalias idėjas, teikiančius ir analizuojančius informacijos šaltinius – labai sudėtinga. Man įdomiausia skaityti blogus, kuriuose kūrėjas pasidalina savo intestavimo idėjomis: aptaria kompanijų finansinius rodiklius ir ateities perspektyvas. Tai būna unikalios analizės, turbūt dėl to jos ir įdomios. Aišku, jog norint pasidalinti tokia informacija ir analize, prie analizės reikia praleisti daug laiko bei įdėti daug pastangų.

Šis blogas kolkas atskirų kompanijų neanalizavo, daugiausiai šnekėjau apie makroekonominius pokyčius pasaulyje, teorinę ekonomiką ir pasaulio bei Lietuvos aktualijas. Blogas ir toliau palies šias temas, tačiau stengsiuos bloge pasidalinti kompanijų/sektorių analize bei investavimo idėjomis. Nepažadu, kad tai bus labai dažnas reiškinys, tačiau apie investavimo procesą bei praktinius dalykus pasistengsiu dalintis dažniau, nes manau, kad tai blogui suteikia originalumo.

Nesenai skaičiau pakankamai įdomų 361 Capital finansų analitiko darbą: „Counter-Trend Trading“. Apie šį darbą detaliai nešnekesiu, tačiau jame radau labai įdomią bei naudingą lentelę:

Lentelėje parodyti investavimo stiliai, kuriais gali pasiremti kiekvienas investuotojas: fundamentalioji analizė (kompanijos lygio analizė), ekonominė (o turbūt makroekonominė analizė, analizė šalies, sektoriaus lygiu), matematinė analizė (matematiniai modeliai: CAPM, Black-Scholes option pricing, arbitrage ir t.t.) bei techninė analizė.

Tenka girdėti įvairių pasisakymų apie kiekvieną iš šių investavimo stilių. Mano manymu, kiekvienas iš šių stilių turi savo pliusų ir minusų arba tikslliau – kiekvienas iš investavimo stilių yra skirtas skirtingam investuotojui. Dažnai fundamentalios analizės atstovai techninės analizės atstovus vadina būrėjais ir t.t. Vėlgi, turbūt kiekvienas iš mūsų informacija įsisavinam skirtingai, o ir analizės būdus turime skirtingus. Sakyti, jog vienas investavimo stilius yra pranašesnis už kitą – mano manymu, neteisinga. Pasižiūrėkime į kiekvieną stilių iš arčiau.

Fundamentalioji analizė – tai tokių investuotojų kaip Benjamin Graham ir Warren Buffet pragyvenimo duona. Manau, kad vidutiniam investuotojui (investuotojui su nedideliu kapitalu ir neišgalinčiam pasisamdyti profesionalių (didelis klausimas) investavimo patarėjų) šis investavimo būdas pakankamai patogus ir prieinamas. Šią filosofiją naudojantys investuotojai investuoja į atskiras kompanijas, ne į šalis ar sektorius. Jie tiki, kad rinkoje yra kompanijų, kurių vertė yra aukštesnė nei rinkoje skelbiama vertė. Tokie investuotojai skaičiuoja įvairius kompanijų finansinius rodiklius ir jais remdamiesi nusprendžia, kurios kompanijos jų manymu yra neįvertintos, o kurios pervertintos. Kodėl sakau, kad šis investavimo būdas yra prieinamas vidutiniam investuotojui? Todėl, jog finansinių rodiklių skaičiavimo formulės yra prieinamos, prieinami ir svarbiausi finansiniai rodikliai, kuriais remiantis į kompanijas investuojama. Be to, yra interneto svetainių, kur skaičiuoti šių rodiklių nereikia – jie jau paskaičiuoti ir pateikti svetainėse, todėl investuoti pasiremiant šiais rodikliais – nesudėtinga.

Ekonominis ar makroekonominis investavimo stilius – sudėtingesnis ir turbūt vidutiniam vartotojui ne taip prieinamas. Aišku, tarkim investavimas į valiutas Forex rinkoje – būtų makroekonominio investavimo pavyzdys, tačiau nemažai investuotojų (o ‘nedidelių’ investuotojų didžioji dalis) naudoja techninę analizę šioje rinkoje. Techninę analizę galima naudoti bet kurioje rinkoje, prekiaujant bet kokiais finansiniais instrumentais, bet apie tai vėliau. Makroekonominis investavimas reikalauja gero pasaulio ekonomikos, monetarinės bei fiskalinės politikos supratimo. Turbūt ne kiekvienas investuotojas turi gerus pagrindus šiose srityse, todėl makroekonomis investavimas yra abstraktesnis: nėra kažkokių finansinių rodiklių, kuriais remiantis galima išsirinkti norimas investicijas. Yra teorijos, kuriomis remiantis galima nuspręsti ar viena ar kita valiuta yra pervertinta ir t.t. Tai jog sudėtingesnis investavimo būdas, kadangi reikia žinoti ne tik teorijos pritaikymą, bet ir prielaidas (jų trūkumus) tam, jog būtų galima sėkmingai investuoti.

Investavimas paremtas matematinėmis formulėmis bei dėsniais – dažniausiai turbūt naudojamas investiciniuose fonduose bei didesnėse organizacijose su dideliu investiciniu kapitalu. Aišku, dėsniai ir finansiniai modeliai yra prieinami, tačiau investuojant nedidelę dalį kapitalo, šis būdas, mano manymu, yra perdaug komplikuotas ir nepraktiškas, nors turint didelį kapitalą – geras. Vidutiniam investuotojui turbūt vertėtų pasinaudoti matematinėm formulėm skaičiuojant savo investicinio portfelio riziką bei kiekvienas investicijos procentinę dalį portfelyje, tai turbūt daugiau investicinio portfelio grąžos ir rizikos optimizavimui šis investavimo būdas naudingas. Skaičiuoti įvairių išvestinių produktų vertę bei grąžą (vienas iš pagrindinių šio investavimo stilių panaudimo būdų) nepraktiška, o ir investuotojai dažnai neturi tokio kapitalo, kad tose rinkuose investuotų. Matematinis arbitražas taip pat vidutiniam investuotojui – neprieinamas, nebent jis turėtų būti labai akivaizdus, kas yra nelabai tikėtina, kadangi matematinis ir statistinis arbitražas dažnai yra didžiųjų ‘High-frequency’ fondų duona. Kaip minėjau, vidutiniam investuotojui šis investavimo būdas nėra aktualus. Be to, investuojant taip kaip ir ‘High frequency’ fondai, kurie išnaudoja kainų skirtumus skirtingose rinkose (arbitražas) prekiavimo kaštai (transakcijų kaštai) dideli, todėl vidutiniam investuotojui tai ne pagal kišenę.

Galiausiai pakalbėkime apie techninę analizę. Tai yra aktualus ir prieinamas investavimo stilius vidutiniam investuotojui. Šio būdo atstovai nėra taip įtikėję į finansinius rodiklius (fundamentali analizės atstovai), jų sviestas ir duona – įvairių grafikų išsidėstymai. Vėlgi, daugelis turi savo prekiavimo strategiją – investuotojas turi tikėti tam tikrais grafikų išsidėstymais tam, jog priimtų investavimo sprendimus. Aš sakyčiau, kad fundamentali analizė yra tiems, kuriems reikia kažkokios tai istorijos (finansinių rodiklių esamos situacijos, buvusios ir būsimos), tam jog jie investuotų. Techninės analizės atstovams tokios istorijos nereikia, jie pasikliauja savo nuojauta ir jau matytų grafikų elgesiu. Be to, techninės analizės atstovai naudoja ir statisnius rodiklius. Nemažai investicinių fondų naudoja šį investavimo būdą bei iš jo pasipelno. Nemažai naudoja tiek techninę, tiek matematinę analizę tam, jog augintų kapitalą. Vėlgi, paprastam investuotojui tai neprieinamas investavimo būdas, kadangi reikalingas didelis investicinis kapitalas, žinios ir infrastruktūra.

Pabaigai, kiekvienas investuotojas turi pasirinkti investavimo būda, kuris jam yra artimiausias. Mano manymu, labai svarbu ir atsižvelgti į tai, kokie yra transakcijų kaštai, kaip dažnai norima investuoti. Pasiremdami fundamentalią analizę ir investuodami dažnai galite neuždirbti, o tik sumažinti savo kapitalą, kadangi savo portfelio sudėtį keičiate per dažnai.

Mano manymu, pradedančiajam investuotojui su mažu kapitalu reiktų pradėti nuo fundamentalios analizės ir minimizuoto transakcijų skaičiaus. Investuokite viena kartą metuose, po metų galite keisti ar palikti tą pačią savo investicinio portfelio sudėtį. Be to, investuodami šiuo būdu jus nesate pririštas prie kompiuterio, todėl galite sėkmingai dirbti.

Turėdami didesnį kapitalą bei laiko galite užsiimti techninę analize – sėdėti prie kompiuterio bei prekiauti pasiremdami įvairiais techniniais signalais. Vėlgi dalį investicijų galite laikyti neliečiamų fundamentaliame portfelyje.

Kaip matote yra daug būdų kaip investuotojas gali investuoti, tačiau vieni būdai yra praktiškesni už kitus. Turite ne tik galvoti kaip priimsite investicinius sprendimus: techninė vs fundamentali analizė, bet i pagalvoti kaip dažnai norite keisti savo investicinio portfelio sudėtį, kokio dydžio kapitalą galite investuoti ir kiek laiko galite tam skirti.

#finansiniai modeliai #fundamentali analize #investavimas #technine analize

Skaityti toliau

Skaitytojų komentarai