Kaip reikėtų žiūrėti į mokesčius?

Tomas S.

Paskutines keletą savaičių kalbėjau apie kainodarą ir skirtingas kainodaros strategijas. Minėjau paklausos elastingumo kainai konceptą. Tokiu pat konceptu ir pelno maksimizavimo logika galima pasiremti, norint nustatyti optimaliausią mokestinę sistemą. Ji nebūtinai gali būti socialiai teisingiausia.

Kam reikalingi mokesčiai?

Kodėl valstybė reikalauja savo piliečius bei kompanijas mokėti mokesčius ir kam tie mokesčiai reikalingi? Mokesčiai reikalingi tam, jog valstybė galėtų atlikti projektus, kurių negali atlikti pavieniai piliečiai verslai. Valstybės tikslas turėtų būti surinkti mokesčius ir juos paskirstyti taip, jog projektai būtų atlikti didžiausios naudos eiliškumo tvarka. Taip pat valstybė privalo rūpintis ir savo piliečių socialiniu gerbūviu, todėl tokie dalykai kaip pensijos, kitos socialinės išmokos bei sveikatos apsauga taip pat gula ant valstybės pečių. Idealioje kapitalistinėje sistemoje, valstybės vaidmuo kaip mokesčių surinkėjos tūrėtų neegzistuoti, kadangi kiekvienas pilietis kiekvieną mėnesį pats skirtų tam tikrą kiekį kapitalo savo pensijai, sveikatos apsaugai ir t.t. Todėl valstybei nereikėtų įsikišti ir perskirstyti pinigų. Galiausiai, valstybė turi rūpintis gyventojų saugumu bei turėti tam tikrą teisinę bazę, kurią piliečiai tūrėtų gerbti ir laikytis.

Kaip valstybė nustato mokesčius?

Valstybės mokestinė sistema ir patys mokesčiai yra paveldimi: niekas nebando optimizuoti mokestinės sistemos, pasiremdami duomenimis – viskas priklauso nuo to kas ir kaip buvo daroma prieš tai, ir kas turi garsiausią balsą. Istoriškai valstybė surenka ir išleidžia tam tikrą kiekį pinigų, su tam tikra mokestine sistema bei mokesčiais. Jeigu valstybė planuoja išleisti daugiau nei surenkama, valstybė skolinsis arba pakels mokesčius. Taigi istorinis mokestinis lygis turės didelę įtaką, koks mokestinis lygis bus ateityje. Niekas nebandys daryti didelių pakeitimų. Mokesčiai nebus mažinami nuo tarkim 20% iki 10%. Standartiniai mokesčių pakeitimai atrodo taip: mokesčiai mažinadami nuo 20% iki 18%.

Kaip valstybė turėtų nustatyti mokesčius?

Šį klausimą mums padės atsakyti mūsų kainodaros pavyzdžiai. Valstybė, kaip ir verslas, turėtų bandyti maksimizuoti surenkamą mokesčių kiekį. Tam, kad bandyti maksimizuoti mokesčių kiekį, reikia testuoti skirtingus mokesčių lygius. Dažnai atsiranda ekonomikos ar politikos guru, kurie teigia, jog tam tikras mokesčių lygis yra pats geriausias mokesčių lygis. Norint sužinoti kaip maksimizuoti mokesčių lygį, mums reikia pasisemti patirties iš verslų, kurie siekia maksimizuoti savo pelną. Mokestis juk taip pat yra kaina: tai ne produkto kaina, o jūsų pajamų kaina. Jeigu jūs galėtumėte pratestuoti kaip ir kiek pirkėjų pirks jūsų prekę skirtingomis kainomis, jūs galite paskaičiuoti jūsų pirkėjų paklausos elastingumą kainai, kuris jums padės nustatyti optimalią kainą tam, jog maksimizuotumėte savo pelną. Tokiu pat principu turėtų pasiremti ir valstybė. Aišku, valstybė negali testuoti skirtingų mokesčių lygių kiekvieną savaitę, bet pabandyti gauti duomenų kaip skirtingos valstybės ir miestai taiko mokestinės sistemas – galima.

Valstybė turi tūrėti stabilią ir prognozuojamą mokestinę sistemą – tai padeda verslas, gyventojams ir investuotojams planuoti ateitį. Jeigu mokesčiai keistųsi kiekvieną dieną, valstybėje turbūt nebeliktų verslų, investuotojų ir galiausiai gyventojų. Bet tai nereiškia, jog pasisemti patirties iš kitų šalių nereikia.

Skirtingose šalyse yra skirtingi pajamų mokesčių lygiai bei kiekis žmonių, kurie tuos mokesčius moka. Tokiu būdu galima sukurti paklausos kreivę ir pamatuoti žmonių mokesčių mokėjimo elastingumą tam tikram mokesčių lygiui. Tai pamatavus, žinome, jog jeigu elastingumas yra labai neigiamas ir mažesnis nei -1%, tai mokesčiai yra per aukšti, ir būtų galima surinkti daugiau mokesčių, jeigu tuos mokesčius sumažintumėte ir atvirkščiai. Tokiu būdu neturite klausyti ką jums siūlo ekonomikos guru ar politikai, galite pasiremti skaičiais, o ne spėlionėmis.

Kaip tai pritaikyti praktikoje?

Aišku, jog testuoti skirtingų mokestinių lygių valstybės mąstu būtu sudėtinga. Tačiau, jeigu skirtingus mokesčius testuotumėme skirtinguose miestuose, tai manau, būtų galima nesudėtingai įgyvendinti. Tai nebūtinai turi būti pajamų mokesčiai, tai gali būti bet kurie mokesčiai. Viename mieste galime leisti savivaldybei įvesti vieną mokestinį lygį, kitame mieste – kitą, ir stebėti kaip į tai reaguoja gyventojai: ar mokesčių surinkimas padidėjo ar sumažėjo. Galbūt niekas nebemoka mokesčių. Tikslas nėra nustatyti tam tikrą mokestinį lygį ir jo nekeisti, tikslas yra testuoti skirtingus mokestinius lygius tam, jog būtų galima priimti sprendimus, pasiremiant duomenimis, o ne spėlionėmis.

Ar būtina maksimizuoti mokesčių pajamas vieniems metams?

Tikrai ne. Kaip minėjau savo antrame įraše apie ilgalaikę ir trumpalaikę kainodaros strategijas, svarbu žinoti ko jūs siekiate ir kodėl taikote tam tikrą kainodaros strategiją. Jeigu jūs galvojate, jog pritaikydami mažesnius mokesčius nei optimalus skaičius vienam periodui, pritrauksite daugiau užsienio investuotojų – darykite tai. Žinodami koks yra optimalus mokestis metams ir kiek mokesčių pajamų jūs investavote tam, jog pritrauktumėte užsienio investuotojus, galite metų ar kelių metų pabaigoje paskaičiuoti ar tai atsipirko. Jeigu neatsipirko – nebedarykite to. Sugalvokite kažkokį naują būdą.

Pabaigai

Daugelis verslų naudoja testavimą kaip geriausią būdą tam, jog surastų atsakymus į jiems rūpimus klausimus. Valstybės tuo tarpu, atrodo visdar gyvena sename pasaulyje, kur reikalingas drąsus ekonomikos guru ar politikas, kuris žino kokia mokestinė sistema yra pati geriausia. Tai jau pasenęs požiūris į pasaulį, todėl verslai jau senai jo nebesilaiko. Norint, jog valstybė būtų šiuolaikiška ir progresyvi, neužtenka tik naudoti naujus kompiuterius bei internetą, reikia keisti nusistovėjusias darbo bei sprendimų priėmimų būdus, pasiremiant testavimą ir skaičius. Dideli verslai jau taiko „lean start-up“ bei „agile“ strategijas, jas turėtų taikyti ir valstybės.

Tomas

 

 

#elastingumas #Mokesčiai #mokesčių maksimizavimas #mokestinė sistema

Skaityti toliau

Skaitytojų komentarai