Knyga – Animal Spirits

Tomas S.

Akerlofo ir Shillerio knyga – \“Animal Spirits\“. Akerlofas yra Nobelio ekonomikos premijos laureatas, kuris yra parašęs garsųjį mokslinį darbą apie „lemons“. Shilleris yra behavioral economics vienas iš pagrindinių atstovų. Behavioral economics – tai tokia ekonomikos šaka, kuri ekonomikos mokslą ir įvairias situacijas paaiškina ne matematinėm formulėm ar kažkokiom teoremom, o paprasčiausiai žmonių elgesiu ir psichologija. Shilleris daugiausia analizuoja akcijų rinkas ir teigia, kad akcijų rinkas būtent veikia žmonių psichologija. Dabar būtent skaitau Shillerio knyga „Irrational Exuberance“ apie kurią pašnekesiu vėliau, be to skaitysiu dar keletą, todėl behavioral economics bus pakankamai svarbi tema mano bloge.

„Animal Spirits“ terminas yra pavartotas Meynard Keynes, kuris yra vienas iš žymiausių dvidešimtojo amžiaus ekonomistų. Vartodamas „animal spirits“ jis omenyje turėjo tai, jog investuotojai ir verslininkai investuoja nepriklausomai nuo trumpalaikės palūkano normos. Pinigų kaina neturi reikšmės investuotojams, jeigu jie mato, jog investicinė galimybė yra daug žadanti, jie tiesiog investuoja. Tai yra visiškai priešingas supratimas to, kas šiuolaikinėje ekonomikos teorijoje yra natūralu – ekonominius agentų sprendimus įtakoja pinigų kaina.

Ši knyga yra neseniai įvykusios krizės paaiškinimas behavioral economics perspektyvoje. Na man ši knyga buvo per „lengva“, tačiau keletas momentų tikrai patiko. Labai gerai aptartas money illusion fenomenas, tai yra, ekonominiai agentai ne visada galvoja apie infliaciją, kai priima ekonominius sprendimus. Visa monetarinė ekonomika yra paremta tuo, jog money illusion neegzistuoja, tai yra ekonominiai agentai visada galvoja apie infliaciją, todėl, kai priima savo sprendimus, jie įskaičiuoja ir infliaciją. Šiaip knyga tikrai gera tiems, kurie tik pradeda domėti ekonomika ir finansais, be to, tiems, kurie nori susipažinti su krizės priežastim. Gero skaitymo…

P.S. rytoj supažindinsiu su nesenai perskaityta knyga „Supercycles“.

Skaityti toliau

Skaitytojų komentarai