Knyga: The Hedge Fund Edge

Tomas S.

Šiandien noriu pristatyti Mark Boucher, profesionalaus trader’io ir hedge fund vadovo, knygą “The Hedge Fund Edge”. Knyga – labai įdomi ir vertinga. Jeigu norite pakelti savo finansų, ekonomikos ir investavimo žinias į kitą lygį – šią knygą perskaityti yra būtina.

Knyga skaitosi lengvai, jeigu esate įgyję gerus investavimo pagrindus. Jeigu tik pradedate domėtis šia sritimi, siūlyčiau pradėti nuo kitų knygų: klasika tapusiomis “The Intelligent Investor” ar “Margin of Safety”. Šios knygos supažindins jus su “value” ar vertės investavimo principais. Šiuos principus būtina žinoti, net jeigu jūs ir nenaudojate jų savo investavimo strategijoje. Vertės investavimo principai parodo, kiek teoriškai turėtų būti vertas tam tikras investicinis instrumentas, pasiremiant tam tikrom prielaidom. Tokius konceptus kaip “time value of money” žinoti yra būtina.

“The Hedge Fund Edge” knyga nėra dar viena vertės investavimo stiliaus knyga (Mano patirtis rodo, jog būtent daugiausiai yra išleidžiamos būtent vertės investavimo knygos. Knygoje pateikiamos investavimo strategijos, kurios bando pasiimti geriausią iš skirtingų investavimo mokyklų. Tarkime, labai svarbu žinoti rinkos esamą ir ateities vertes. Tai galite padaryti naudodami vertės investavimo mokyklos įrankius: P/E santykį, P/Book value ar dividendų grąžą. Vertės investavimo stiliaus problema ta, jog ji nieko nepasako apie tai, kada investuoti į investicinį instrumentą ir kada “uždaryti poziciją”. Šiuos klausimus mums padeda atsakyti techninė analizė. Būtent kombinuodami vertės investavimo principus su technine analize (autorius mėgsta naudoti “relative strength” techninį indikatorių) investuotojai gali tikėtis gauti didesnę ir saugesnę investicinę grąžą.

Knygoje daug įvairių investicinių strategijų pavyzdžių. Jų netikrinau, bet kaip parodo autoriai – jie veikia. Svarbiausia turbūt nekopijuoti kaip investuoja autorius, bet suprasti kaip derinami skirtingi investavimo stiliai, norint pasiekti geriausią investicinį rezultatą.

Autorius yra Austrijos teorinės ekonomikos mokyklos atstovas. Knygoje nemažai laiko yra skiriami būtent skaitytojo supažindinimui su Austrijos ekonomikos mokykla. Austrijos ekonomikos mokyklos svarbiausia mintis yra ta, jog bet kokia intervencija laisvojoje rinkoje sukurs disbalansą, kuris anksčiau ar vėliau turės vienokių ar kitokių pasekmių. Tarkime, Lietuvos Laisvos Rinkos institutas yra Austrijos teorinės ekonomikos mokyklos atstovai arba tokiais bando būti.

Knygoje taip pat nemažai kalbama apie tai kaip investuotojai gali subalansuoti savo investicinį portfelį. “Modern Portfolio Theory” arba investicinio portfelio teorija teigia, jog diversifikacija leidžia investuotojams sumažinti investicinę riziką ir vistiek pasiekti neblogų investicinių rezultatų. Šioje teorijoje skirtingų investicinių instrumentų koreliacija vaidina labai didelį vaidmenį. Koreliacija – tai pozityvus ar negatyvus sąryšis tarp dviejų kintamųjų. Jeigu ir matome sąryšį tarp dviejų kintamųjų, tai nereiškia, jog jie vienas su kitu sąveikauja. Dažnai investuotojai naudoja skirtingų investicinių instrumentų grąžas tam tikru laiko periodu ir paskaičiuoja koreliacijas tarp šių vienetų. Taip skaičiuoti koreliacija galima, tačiau būtina žinoti, kas veikia vieno ar kito investicinio vieneto grąžą. Galbūt investicinių instrumentų grąžos ir turi pozityvią koreliaciją, tačiau jeigu šių instrumentų grąžą veikia skirtingos ekonominės jėgos, tai šie instrumentai gali būti įtraukti į tą patį investicinį portfelį.

Fundamentalus investicinio portfelio ir koreliacijos principas – neigiama koreliacija tarp investicinių vienetų leis jums sumažinti investicinio portfelio riziką, teigiama – padidins. Bet kaip minėjau anksčiau, investuotojai dėmesį turi kreipti ne tik į koreliacijos skaičių, bet ir į tai ar ekonominės jėgos, kurios veikia koreliuojamus investicinius instrumentus yra skirtingos.

Kaip matote, šioje knygoje yra pakankamai techninių dalykų (jų yra daugiau nei paminėjau), todėl jeigu neturite stiprių bazinių žinių, šią knygą pasilikite vėliasniam laikui.

 

#diversifikacija #fundamenatalioji analize #Hedge funds #Investicinio portfelio teorija #technine analize #value investavimas

Skaityti toliau

Skaitytojų komentarai